Sosiallærer

Innhold

Sosialpedagogisk rådgivning er en rettighet elevene har.

Rammene for rådgivningen er gitt i opplæringslovens paragraf 9a med tilhørende forskrift. I forskrift til opplæringsloven paragraf 22-2 står det:

§ 22-2. Sosialpedagogisk rådgiving

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medvirke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan eleven få hjelp til blant annet å:

- kartlegge problem og omfanget av disse
- kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for
hjelpeinstanser utenfor skolen
- finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse

Eleven skal bli møtt med respekt av personalet på skolen i forhold til sine sosiale, personlige og emosjonelle problem.

Personalet på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og hjemmet slik at det blir sammenheng i tiltakene rundt eleven.

Kontakt

Linda Nilsen Heimdal
33 17 12 40 / 98 23 11 35
linda.nilsen.heimdal@larvik.kommune.no

Hva gjør en sosiallærer?

Den viktigste jobben til en sosiallærer er å hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen og bidra til at alle har det bra. Sosiallæreren kan være en å snakke når du lurer på noe, ting blir vanskelig eller når du har behov for en å prate med. Det kan være om alt mulig som har med livet ditt på skolen eller utenfor. Sosiallærer kan være en å prate med i tillegg til eller når du ikke har lyst til å snakke med foreldre/foresatte, kontaktlærer eller andre voksne.

Sosiallærer tilbyr samtaler og veiledning individuelt eller i gruppe, og jobber tett med kontaktlærer, helsesøster, miljøarbeider ved skolen. Jeg samarbeider også med eksterne aktører som PPT, BUPA og barnevernet ved behov.

Sosiallærer har taushetsplikt. Det betyr at jeg ikke kan fortelle videre det du/dere forteller, utenom hvis det er fare for liv og helse.

Hvem kan ta kontakt med sosiallærer?

Alle som ønsker kan ta kontakt med meg. Elever som har noe på hjertet, elever som er bekymret for medelever, foreldre/foresatte og lærere.

Hvordan tar jeg kontakt med sosiallærer?

Sosiallærer kan kontaktes til en hver tid, for eksempel i friminuttet, på kontoret, på telefon, på e-post, på Facebook eller via en lærer eller annen voksen.

Til toppen