Rådgivning - utdanningsvalg

Innhold

Informasjon om overgang til videregående skole

Rådgivere

Helle Gulbrandsen Lønneberg
33 17 12 40
helle.gulbrandsen.lonneberg@larvik.kommune.no

Søke videregående skole

Å skulle ta et riktig valg er ikke alltid enkelt. Når man skal søke seg inn på videregående skole så er det viktig at man har tenkt godt gjennom de alternativene som finnes og hva som passer best for den enkelte.

Frist

1. mars

Forberedelse av elevene

Gjennom alle 3 årene vil elevene få innblikk i og kunnskap om hvilke valg som møter de når den endelige avgjørelsen må bli tatt i 10. klasse.

8. klasse

Elevene blir kjent med det videregående systemet gjennom faget " Utdanningsvalg ". Dette faget har elevene alle 3 årene.

9. klasse

"Rett Kursvalg", hvor de besøker 2 utdanningsprogram på Thor Heyerdahl videregående skole.

10. klasse

I januar skal elevene igjen på besøk på Thor Heyerdahl hvor de skal være med på to Utdanningsprogram.

I løpet av høsten får elevene besøk fra NAV. Her får de informasjon om trender i yrkeslivet og hvor samfunnet trenger arbeidskraft, samt informasjon om hva som kreves av dem når de kommer ut i jobb. 

Til foresatte

Vi vil gjøre vårt beste for at hver enkelt elev har nok kjennskap til de forskjellige utdanningsprogrammene, som de kan velge mellom. Men det er også viktig at dere der hjemme prater mye med de håpefulle om hva som vil være et riktig valg for dem.

Det vil være 2 foreldremøter, ett på 9. trinn og ett på 10. trinn, hvor tema er karriereveiledning og overgangen til videregående skole.

For at dere som foresatte skal ha best mulig forutsetning for å gi råd og veiledning, har vi laget en samling med lenker til sider som har med videregående skole å gjøre, samt interessetester.

Url format not supported.

Studiespesialisering eller yrkesfag

Lurer du på om du skal velge studiespesialisering eller yrkesfag? Her er en film som viser likheter og forskjeller mellom de to utdanningsløpene.

Url format not supported.

Til toppen