Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Cecilie Ditmansen Larsen
Cecilie Krossøy Torjussen Adjunkt
Eirik Skaalbones Adjunkt
Helle Johnsen Øyen
Karen Marie Henriksen
Kathrine Brastein
Marianne Lovise Almås Rektor
Normann Holt
Tora-Elise Kaupang Henriksen
Til toppen