Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Cecilie Krossøy Torjussen
Eirik Skaalbones
Isach Magnussen-Larsson
Lukas Andersen Jamsgard
Marianne Lovise Almås
Til toppen