Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Cathrine Odberg Leder SMU
Cecilie Krossøy Torjussen
Charlotte Tansø
Elise Marie Andersen Nestleder SMU
Katharina Gjone
Katrine Thorsen
Marianne Lovise Almås
Til toppen