Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Cecilie Krossøy Torjussen Ansatt
Ellen Austerheim Gjone Foresatt SFO
Iver Grimholt Elevråd u-skolen
Julie Evensen Holm Sekretær
Katrine Thorsen Ansatt
Linnea Ersarve Brathagen Elevråd b-skolen
May Kristin Halvorsen FAU-leder
Petter Nord Foresatt
Susanne Melby Foresatt
Til toppen