Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Cecilie Ditmansen Larsen
Cecilie Krossøy Torjussen
Eirik Skaalbones
Helle Johnsen Øyen
Karen Marie Henriksen
Kathrine Brastein
Marianne Lovise Almås
Tora-Elise Kaupang Henriksen
Til toppen