Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Cathrine Odberg Leder SMU
Cecilie Krossøy Torjussen
Charlotte Tansø
Elise Marie Andersen Nestleder SMU
Katharina Gjone
Katrine Thorsen
Marianne Lovise Almås
Theoline Holt Carlsen
Til toppen