Satsningsområder

Innhold

Pedagogiskprofil - dette prioriterer vi.

​Læring og trygghet

Kvelde skole er en 1-10 skole i landlige omgivelser i Lågendalen. Skolen har fokus på leseferdighet og grunnleggende kunnskaper i matematikk på alle trinn. Det er viktig å ha et positivt læringsmiljø, og det er moro å ha gode kunnskaper. Uteområdet vårt legger til rette for praktisk naturfagundervisning. Forholdene er små og oversiktlige i Kvelde, derfor kjenner elever, foresatte og ansatte hverandre.

Utfordrende utemiljø

Kvelde skole disponerer Larvik kommunes flotteste utemiljø i samarbeid med Kvelde Idrettslag. Kunstgressbane og ballbinge for fotballaktiviteter, lysløype, akebakke og sandvolleybane er noen av tilbudene. Skolen disponerer Kveldehallen med gymsal og svømmehall i skoletiden.

Samhandling

Skolen samhandler spesielt med Hvarnes skole og barnehagene i bygda; Tun barnehage og Kvelde barnehage. Barnehagebarn, elever og ansatte besøker hverandre for å bli kjent.

Sosial kompetanse

Kvelde skole er en helARTskole.
Skolen har trening av sosial kompetanse som en viktig del av sitt ansvarsområde. Forskning viser at økt sosial kompetanse gjør at elever får et bedre læringsutbytte, bedre trivsel og større sosialt nettverk.

Til toppen