Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anita Farmen Glenna
Anne-Siri Sæther
Cecilie Krossøy Torjussen
Celine Bjørnstad
Eirik Skaalbones
Emil Øyen Forsberg
Marianne Lovise Almås
Til toppen