Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anita Farmen Glenna
Anne-Siri Sæther
Cecilie Ditmansen Larsen
Cecilie Krossøy Torjussen
Eirik Skaalbones
Helle Johnsen Øyen
Karen Marie Henriksen
Kathrine Brastein
Marianne Lovise Almås
Tora-Elise Kaupang Henriksen
Til toppen