Info om siste skoledag torsdag 21.12.23

Innhold

Kvelde skole - informasjon om julegudstjenester, skoleskyss og siste skoledag før jul.

Den siste skoledagen før jul, torsdag 21.12.23, slutter alle elevene på 1.-10.trinn kl. 12:30.


Skoleskyss:
Tilrettelagt skyss/taxi kl. 14:30 utgår denne dagen – elevene må benytte ordinære skolebusser.
Følgende busser kan benyttes:
Rutebuss 215 til Holm - Sundet kl. 12:45.
Rutebuss 214 Lågendalsveien nordover mot Svarstad kl. 12:45
Rutebuss 214 Lågendalsveien sørover mot Gjone - Larvik kl. 13:03
Det er i tillegg satt opp ekstra busser:
- Kl. 12:40 til Hvarnes, via Hedrumveien (østsida).
- Kl. 12:40 til Svartangveien/Lyseboveien/Farrisveien


SFO:
SFO åpner kl. 12:30 for de barna som har SFO-plass på torsdager.


Skolegudstjeneste:
Onsdag 20. desember blir det arrangert julegudstjenester i Kvelde kirke, der elever er delaktige med
sang, lesing og tenning av lys. De som ikke blir med til kirken, får tilbud om et alternativt opplegg på
skolen. Ved fylte 15 år kan elevene selv bestemme om de vil delta på skolegudstjenester – gi beskjed
til skolen hvis du ikke ønsker å delta.
Julegudstjenestene er åpne for alle! Kl. 09:30 for 1. – 7.trinn og kl. 11:30 for 8. – 10.trinn.


Med ønske om en riktig god jul!


Hilsen
Julie Evensen Holm
Rektor

Til toppen