Velkommen til nytt skoleår.

Innhold

Mandag 17. august starter skolen opp igjen etter sommerferien. Vi ansatte på Kvelde skole er klare og gleder oss til å møte elevene igjen og sammen starte på et nytt skoleår.

Skolen starter opp etter de samme retningslinjer for smittevern som gjaldt da vi gikk ut i sommerferie, altså tiltak basert på gult nivå i trafikklysmodellen. Det er hele tiden smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Her finner du smittevernveilederen.
Vi oppfordrer dere alle til å følge med på hjemmesidene til Larvik kommune for oppdatert
informasjon.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø
Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

Gult nivå beskriver følgende tiltakspunkter:

 • Ingen barn skal møte på skolen eller sfo hvis de er syke.
 • God hygiene og forsterket renhold.
 • Kontaktreduserende tiltak.

I praksis vil dette bl.a. bety:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Håndvask/desinfisering vil bli gjennomført hver gang man kommer inn i klasserommet
  og ved alle overganger.
  • (Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Øv på håndvask hjemme med
   elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.
  • Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang elevene kommer
   hjem.)
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden.
 • Hele klasser regnes som en kohort.
 • Vi unngår trengsel og store samlinger.
 • Skolegården vil være oppdelt, slik at kohortene ikke blandes.

Praktisk informasjon

Oppmøte på skolen i tidsrommet 8.50 - 9.00
1. skoledag vil elevene bli møtt av sin kontaktlærer ute i skolegården, som vil
vise dem trinnets oppmøtested.

 • Alle elever MÅ ta med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette
  skal ligge i sekken hver dag.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen.
 • Husk klær etter vær.
 • Det skal ikke legges igjen tøy i garderoben. (Egne rutiner for 1. og 2. trinn samt SFO.)
  Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.

Når skal elever ikke møte på skolen/SFO?

 • Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på
  skole/SFO.
  • Det er viktig at barna er hjemme til allmenntilstanden er god og i minst ett
   døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal de
  ikke følge barna til skolen.
 • Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå
  hjem fra skolen så fort som mulig.

Alt fravær meldes hver dag i Visma før kl. 9.00.

Levering/henting

For å begrense smittespredning, ber vi fortsatt om at levering og henting av elevene skjer ute.

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen
Elevene bør holde avstand til andre.

Vedlikeholdsarbeid

På skolen har det vært utført vedlikeholdsarbeid i sommer, noe som vil fortsette ei stund til. Det er ventilasjonssystemet på barnetrinnet som byttes ut, noe vi er svært fornøyd med.
Arbeid i skolebygget vil fortsette ei tid til, så noe avsperringer rundt området vil det bli.

Beskjeder

Når det gjelder dagsbeskjeder til skolens lærere, så ønsker vi at disse meldes senest kl. 9.00. Dette for at lærerne skal få informasjonen før de starter undervisningen sammen med elevene.
Vi ønsker dere alle lykke til med oppstart og nytt skoleår.


Er det spørsmål, ta kontakt med skolen.
Hilsen Marianne L. Almås, rektor v/Kvelde skole

Udir - Veiledere om smittevern i skole Larvik kommunes hjemmeside
Til toppen