Spørreundersøkelse vedr. "Lekseredusert skole"

Til foresatte for elevene på 2. - 10.trinn på Kvelde skole.

Kommunestyret har vedtatt at noen skoler i Larvik skal prøve ut en praksis med reduksjon av lekser. Denne ordningen ble prøvd ut skoleåret 2019/2020. Valby skole, Kvelde skole og Langestrand skole har deltatt i utprøvingen. Ordningen skulle evalueres av foresatte i mai 2019, men på bakgrunn av Covid -19 ble evalueringen ikke gjennomført.

Politikerne ønsker derfor at vi gjennomfører en spørreundersøkelse nå og så vil foresattes stemme bli lagt ved saken om lekseredusert skole,

Svarfrist 2. november 2020. Link til undersøkelsen:

https://docs.google.com/forms/d/1RvXPhYxIyenbgHlkbiQW6_kjaGkDhGhaVkTyjykvGlA/edit    

 

Til toppen