Søknad om fratrekk av inntil 10 fraværsdager på vitnemålet

Forskrift til Opplæringsloven §3-41 gir foresatte mulighet til å be om at inntil 10 dager fravær pr. skoleår ikke føres på vitnemålet.

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.

 

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager pr. skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer.

Eleven kan også kreve at skolen legger ved begrunnelsen for fraværet på vitnemålet.

 

Eleven kan få strøket dokumentert fravær som skyldes:

  • Helsegrunner, f.o.m. fjerde sykedag. Det kreves dokumentasjon fra lege.
  • Kronisk sykdom eller funksjonshemming, fra første dag.
  • Innvilget permisjon etter Opplæringsloven §2-11, fra første dag.

 

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon fra skolen eller leverer en legeerklæring.

Vi presiserer at fravær f.o.m. 13.03.20 og ut skoleåret ikke blir ført på vitnemålet.

 

Frist for å søke fratrekk: Onsdag 10. juni 2020

 

Til toppen