Innlevering av iPad og originalt tilbehør

Alle iPader med originalt tilbehør skal leveres på skolen innen tirsdag 9. juni 2020.

I forbindelse med skoleslutt skal alle iPader med tilbehør samles inn.
Utstyret blir pakket i esker på skolen og hentes av IT-avdelingen uke 24.


* KUN originale Apple/iPad-ladere og ledninger skal leveres inn. Uoriginal lader og
   ledning må erstattes av foresatte før innlevering.
* iPad og lader skal merkes med navnelapp – ikke skriv direkte på utstyret.
   (10.trinn trenger ikke å merke utstyret.)
* iPaden lades opp til 100% hjemme før innlevering
* Ta backup av filer (Bookcreator, bilder, iMovie osv.)
* Sett koden til bare 0


Frist for innlevering av iPad med tilbehør er tirsdag 9. juni 2020.

Til toppen