Informasjon om skoleåpning fra mandag 11. mai

Innhold

Mandag 11. mai kl. 09.00 starter Kvelde skole gjenåpning av skolen for elevene på 5.-10. trinn.

Det vil bli en gradvis åpning, hvor de ulike trinn starter opp ulike dager kommende uke.

Oppstart blir som følger:

 • Mandag 11. mai: 5. og 8. trinn
 • Tirsdag 12. mai: 7. og 10. trinn
 • Onsdag 13.mai: 6. og 9. trinn

Elevene møter opp på skolen i tidsrommet 8.50- 9.00.
Der vil elevene bli møtt av sin lærer ute i skolegården, som vil vise dem trinnets oppmøtested.

Det skal være trygt og hyggelig for både elever og ansatte å komme på skolen, samtidig som vi vil gjennomføre tiltak basert på rådene i smitteveilederen der hygieneregler (spesielt håndvaskrutiner), renhold, redusert kontakt og god avstand er viktig å forholde seg til.

På skolen vil vi derfor være spesielt opptatt av å:

 • ha gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Skoledagen

Elevene vil inndeles i kohorter med faste klasserom. Kohortene vil være i ulike soner ute og friminuttene vil være til ulike tider. To og to kohorter vil kunne samarbeide.

Innholdet i skoledagene vil måtte bli noe annerledes enn elevene tidligere har vært vant med. Dette for å sikre et godt smittevern for elevene, f.eks. vil svømming utgå i tiden frem til sommeren.
For enkelte trinn vil det kunne bli økter og dager som legges opp som hjemmearbeid/fjernundervisning.
Skoledagens innhold og lengde vil kunne bli endret alt ut fra bemanningssituasjon og smittevernregler.
Mer detaljer rundt innhold av skoledagen/skoleuka for hvert enkelt trinn vil komme på trinnets arbeidsplan.

Vi ber om at ingen foreldre går inn i skolebygget, men henvender seg til skolen via mail, visma eller telefon.

Skrivesaker

Vi ber om at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.

Skoleskyss

De elevene tar skolebuss må huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det anbefales minst mulig bruk av kollektivtransport. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig.

OBS

• Håndvask er like viktig hjemme som på skolen.
• Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang elevene kommer hjem.

Når må/kan eleven være hjemme?

Minner til slutt om punktene fra smitteveilederen som omhandler når elevene ikke skal møte på skolen
Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

 • Ikke møt på skolen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer.
 • Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge elevene til skolen.
 • Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Elevene må da hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Alt fravær meldes etter vanlig rutine i Visma til kontaktlærer.
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Er det spørsmål ta kontakt med skolen.

Til toppen