Informasjon om skoleåpning 27. april for 1.-4. trinn

Innhold

Mandag 27. april kl. 9.00 gjenåpner Kvelde skole, og vi gleder oss til å møte alle elevene på 1.-4. trinn igjen. Her kommer litt informasjon om hvordan skolehverdagen vil bli når elevene kommer på mandag. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. Kvelde skole vil gjennomføre tiltak basert på rådene i smittevernlederen der hygieneregler (spesielt håndvaskrutiner), renhold og redusert kontakt er utgangspunkt for tiltakene vi igangsetter.

På skole vil vi derfor være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Praktisk informasjon

Litt praktisk informasjon om oppstart

 • Vi har delt alle elever inn i grupper ut fra anbefalt antall i smittevernveilederen (ca. antallet fra veileder er 15). Det betyr at det vil være 2 grupper på hvert trinn.
 • Gruppene (kohortene) er faste og det vil være faste voksne på gruppene.
 • Gruppene vil ha faste klasserom og elevene vil ha faste pulter i klasserommet.
 • Grupper innenfor hvert trinn kan i henhold til veilederen samarbeide for praktisk gjennomføring av skolehverdagen.
 • Skolegården vil bli inndelt i soner, hvor grupper som ikke samarbeider vil ha ulike lekeområder.
 • De samme gruppene vil opprettholdes på SFO.
 • Håndvask med såpe og vann vil bli gjennomført hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden.
 • Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Vær spesielt oppmerksom på:

 • Alle elever MÅ ta med eget penal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken hver dag.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen. Det legges opp til å være mye ute fremover.
 • Det skal ikke legges igjen tøy i garderoben. Alt skiftetøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.

Levering/henting

Vi ber om at ingen foreldre går inn i skolebygget, men leverer og henter elevene ute, på sitt oppmøtested i skolegården.
Fra kl. 8.50 vil det være bemanning som vil møte barna på sine ulike oppmøtesteder i skolegården. Vi ber om at elevene ikke møter opp på skolen før dette tidspunktet.

De ulike trinn vil benytte følgende innganger.

 • 1. klasse bruker SFO-inngang.
 • 2. klasse bruker inngangen under taket ved doene.
 • 3. klasse bruker inngang ved sandkassene.
 • 4. klasse bruker inngangen ved kunst og håndverksalen.

(Se også info fra lærer til de ulike klassetrinnene)

Skoledagene

Skoledagene blir følgende i uke 18:

 • 1. og 2. trinn: Følger ordinære skoletider mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag slutter de kl. 12.30.
 • 3. og 4. trinn: Følger ordinær skoletider mandag, tirsdag, onsdag. Torsdag og fredag slutter de kl. 12.30

Det vil være noen endringer på hvem som følger klassene, se mer info fra kontaktlærere. (Det vil kunne komme endringer på tidene dersom bemanningssituasjonen skulle endre seg)

Innholdet i skoledagene vil måtte bli noe annerledes enn elevene tidligere har vært vant med. Dette for å sikre et godt smittevern, og for å kunne følge de rutinene som bestemt slik at vi kan ha skolen åpen. (Bruk av gymsal og svømmehall vil f.eks. utgå ei tid fremover)

Skoleskyss

Skoleskyssen vil fra mandag 27. april gå til ordinære tider.
De elevene som har skoleskyss vil, de dagene de slutter tidligere enn vanlig, få mulighet til å være på SFO til bussen kommer. Vi ber dere melde fra til kontaktlærer hvis dere har behov for dette.
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen.
Folkehelseinstituttet anbefaler imidlertid at skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig, og at foresatte kjører elevene i den grad dette er mulig.

Vaske rutiner

 • Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.
 • Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang elevene kommer hjem.
 • Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Minner også om punktene fra smitteveilederen som omhandler når barnet ikke skal møte på skolen.

Er barnet syk?

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

 • Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer.
 • Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.
 • Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Alt fravær meldes etter vanlig rutine i visma til kontaktlærer.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Er det spørsmål rundt det praktiske ta kontakt med kontaktlærer eller temaleder.

Vel møtt alle sammen.

Hilsen Marianne L. Almås, rektor v/Kvelde skole

Til toppen