Informasjon fra Kvelde skole - rødt nivå fra fredag 19.3.21

Fredag 19. mars går Kvelde skole over til rødt nivå og følger da smitteveilederen knyttet til dette nivået.

Praktisk informasjon

Litt praktisk informasjon

  • Alle elever møter som vanlig på skolen fredag 19. mars. Vi minner om at elevene ikke møter i skolegården før tidligst kl. 8:50 (der dette er mulig)
  • Retningslinjene i smitteveilederen gjennomføres i  henhold til rødt nivå.
    • Elevene er i faste kohorter, rom og uteområdet er inndelt i soner
    • Gruppene vil ha faste klasserom, og elevene vil ha faste pulter i klasserommet.
  • Svømming utgår i denne perioden
  • Leksehjelp utgår
  • Det gjennomføres mer utetid, spesielt på barnetrinn og SFO

Mer spesifikk informasjon om skoledagen/timeplanen/SFO vil bli gitt fra trinnets kontaktlærere/ SFO-lederV

Minner om at ingen skal møte på skolen hvis de er syke. 

Alt fravær meldes etter vanlig rutine i Visma til kontaktlærer.

Er det spørsmål rundt det praktiske, ta kontakt med kontaktlærer eller teamleder.

 

Hilsen Marianne L. Almås, rektor v/Kvelde skole

Til toppen