Info til foresatte med skolestarter på 1.trinn høsten 2020

Vi ønsker nye 1.klasse velkommen til Kvelde skole! Brev til foresatte er også sendt elektronisk.

Info til skolestartere på 1.trinn 2020/2021

                          

Vi ønsker dere velkommen til Kvelde skole!

Grunnet smittevernreglene som er iverksatt på skolen denne våren, blir det noen endringer i forhold til det som står i velkomstbrevet dere fikk i april.

 

Besøksdagen 9.juni utsettes

Besøksdagen som var planlagt 9. juni blir utsatt til 12. juni, med endret innhold. Skolestarterne fra Tun barnehage og Kvelde barnehage vil komme på besøk fredag 12. juni, og denne dagen er det ansatte i barnehagen – og ikke foresatte - som vil følge barna gruppevis. Barna vil bl.a. få hilse på kontaktlærerne Besrita Ejupi og Marit Steinsholt Kristiansen, samt SFO-leder Sølvi Høydalsmo.

Fotografering til skolekatalogen håper vi å kunne gjennomføre i løpet av høsten.

 

Foreldremøte onsdag 26.august 2020

Informasjon til foresatte vil bli gitt på det første foreldremøtet onsdag 26. august kl. 18:00 i skolens aula. Temaene denne kvelden blir skolehverdagen, faglig innhold, foreldresamarbeid og annen viktig informasjon fra skole og SFO.

 

Skolemelk

Du kan allerede nå legge inn bestilling for neste skoleår på  https://www.skolelyst.no/

Kvelde skole har 6 produkter å velge mellom. Du kan bestille ulike produkter til ulike dager og endre bestilling i løpet av skoleåret hvis du ønsker det.

 

Skoleskyss

Elever på 1.trinn med mer enn 2 km avstand til skolen, kan ha rett til gratis skoleskyss. Skolen har allerede søkt om busskort til de elevene som har meldt behov – disse vil bli utlevert første skoledag. Ta kontakt med skolen hvis ditt barn har behov for skoleskyss.

 

Første skoledag er mandag 17.august kl.09:00-12:30.

Dere vil få en egen invitasjon med program for denne dagen.

 

Vi ber om forståelse for at de planlagte aktivitetene måtte endres.

Ta gjerne kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på!

                                    

Til toppen