Info om nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn

Gjennomføringsperioden er 31. august – 25. september 2020

Her finner du informasjon vedr. nasjonale prøver:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

 

 

 

Til toppen